Työhyvinvointi on kannattava sijoitus

 

Tutkimukset osoittavat työhyvinvointiin panostamisen edistävän henkilöiden työkykyä, arjessa jaksamista ja täten yritysten liiketoimintaa. Oleellinen osa työhyvinvointisuunnitelmaa on liikunnan lisääminen työntekijöiden keskuudessa. Aamulehden artikkelissa (AL 25.3.2019) tuotiin esiin Birgitta Ojalan väitöstutkimuksen tuloksia, joka osoitti varhaisen kuntoutuksen selvät hyödyt kaikilla tutkituilla osa-alueilla vertailuryhmään nähden. Mittareina käytettiin fyysistä kuntoa, hapenottokykyä ja lihastoiminnan testaustuloksia, työkykyindeksiä, elämänlaadun mittaria, burn out -mittaria, työn imu -mittaria sekä masennusta ja stressiä koskevia kysymyksiä. Aika liuta parantuneita ominaisuuksia, eikö? 

Työhyvinvointisuunnitelman toteutuksessa ei ole kyse vain ja ainoastaan liikunnasta. Liikunnan kokonaisvaltaiset terveyshyödyt ja sen vaikutus niin fyysisiin kuin psyykkisiin ominaisuuksiin on kuitenkin kiistattomasti osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Liikunta on keskeinen osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Liikunnalla on positiiviset vaikutukset elintapasairauksiin, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, mielenterveyteen, stressinhallintaan, työtapaturmien esiintymiseen ja yleiseen jaksamiseen ja toimintakykyyn niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla.  

Mitä työhyvinvointi tarkoittaa yritykselle käytännössä? 

Tutkittuja hyötyjä ovat muun muassa sairaspoissaolojen vähentyminen, varhaiseläkkeiden vähentyminen ja tuottavuuden parantuminen ja motivoituneempi henkilökunta. Kaikkia ei voi pakottaa liikkumaan vapaa-ajallaan, mutta kuntoutuksen lisäksi jatkuvana kannustavana keinona on henkilöstön liikunnan tukeminen taloudellisesti ja esimerkiksi mahdollisuus käyttää työaikaa liikkumiseen. Työnantajan konkreettinen panostus työhyvinvointiin tukee yhä useamman ihmisen liikuntamotivaatiota ja mahdollisuuksia ja vaikuttaa myös positiivisesti myös yrityksen imagoon työnantajana. 

Onnistuneet työhyvinvointisuunnitelmien toteutukset ovat saaneet aikaan suuria muutoksia. Esimerkiksi StoraEnson ensimmäisen vuoden säästöt olivat huimat 7,8 miljoonaa euroa. Tornion kaupungin työntekijöiden sairaspoissaolot vähenivät 17% vuoden aikana ja verenkiertoelimistön kunto parani merkittävästi. Työhyvinvointiin sijoitetut kulut maksavat itsensä monin verroin takaisin.Konkreettinen tekeminen on avain työhyvinvointisuunnitelman toteutuksessa. 

Mitä sanoo ikänsä itsestään huolta pitänyt, nyt jo eläkkeellä oleva GOGOn jäsen Kyösti Mäkinen? 

“Ei olisi eläkepäivät näin mukavia, ellei olisi kuntoillut”  

Kyösti viettää eläkepäiviä monipuolisten mökkiaktiviteettien parissa kesäajan ja talviaikana jatkaa kuntoilua GOGOllaKuntoilu ei katso kuntoa, ikää tai aikaisempaa kokomusta. GOGOlla on Kyöstin mielestä mahtava ilmapiiri ja liikunnan monipuolisuus ja ohjaajien asiantuntevuus saa kenet tahansa inspiroitumaan liikunnasta. Hän on itse kaveriporukassa käynyt kuntosalilla ja uimassa. Tämän pohjalta hän innostui päälle 40-vuotiaana kilpailemaan menestyksekkäästi painonnostossa. 

Työhyvinvointi liikunta on ennen kaikkia kunto- ja terveysliikuntaa, joka GOGOn laadukkaissa olosuhteissa ja asiantuntevien ohjaajien tunneilla ja valmennuksissa on hauskaa, turvallista ja tuloksekasta. 

Katso GOGOn työhyvinvointia tukevat palvelut yrityksille (mm. edulliset liikunnalliset TYKY-päivät) ja ota yhteyttä!  

Takaisin